Een samengestelde lijst van nuttige Laravel Packages

Developer “TimothyDJones” heeft een lijst samengesteld van actuele Laravel Packages en anderzijds nuttige resources.

Aangezien er (bij mijn weten) buiten Packagist nog geen centrale database is van deze Packages, is dit een goed beginpunt om te zien wat er bestaat en dus ook in kan zetten zonder het zelf opnieuw te ontwikkelen.

GitHub - TimothyDJones/awesome-laravel: A curated list of delightful Laravel PHP framework packages and resources